Potřebujete vydat výpis z katastru nemovitostí nebo výpis z obchodního rejstříku?

 

K vydání výpisu z katastru nemovitostí je nutné sdělit:
  • údaje k nemovitosti (číslo popisné, číslo evidenční, katastrální území. Je vhodné s sebou mít dříve vydaný list vlastnictví nebo nabývací titul) 


Odměna notářky za vydání listu vlastnictví: 50,-Kč.
Náhrada výdajů Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu: 50,-Kč.
Celkem za vydání výpisu z katastru: 100,-Kč

 


K vydání výpisu z obchodního rejstříku je nutné sdělit:

  • údaje ke společnosti (obchodní firma a IČ)


Odměna notářky za vydání výpisu z obchodního rejstříku: 50,-Kč.

 


Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz