Notářská kancelář

Mgr. Jana Večerníková

Kafkova 605/16
160 00 Praha 6


Tel:(+420) 233 312 693
Tel./Fax:(+420) 233 312 694
GSM:(+420) 774 839 536

IČ: 75076659    DIČ: CZ7462300329

Bankovní spojení: 510908000/2700
IBAN: CZ7627000000000510908000

Mgr. Jana Večerníková (notářka)
notarka@notarka.eu

Veřejná výzva - prodej majetku v řízení o dědictví

Notář jako soudní komisař při provádění úkonů v řízení o dědictví, u něhož byla nařízena likvidace dědictví, je pověřen zpeněžit majetek náležející do dědictví, jehož výtěžek bude po zpeněžení majetku následně rozvržen mezi věřitele zůstavitele.


Aktuálně není aktivní žádná výzva.