Notářská kancelář

Mgr. Jana Večerníková

Kafkova 605/16
160 00 Praha 6


Tel:(+420) 233 312 693
Tel./Fax:(+420) 233 312 694
GSM:(+420) 774 839 536

IČ: 75076659    DIČ: CZ7462300329

Bankovní spojení: 510908000/2700
IBAN: CZ7627000000000510908000

Mgr. Jana Večerníková (notářka)
notarka@notarka.eu

Notářské služby

Obchodní právo

     Potřebujete


Občanské právo

     Potřebujete

 
Další služby

     PotřebujeteNotářka také osvědčuje  právně významné skutečnosti a prohlášení.

Dále může poskytovat tuto právní pomoc:
 a) poskytovat právní porady,
 b) zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a ve správním řízení a v občanském soudním řízení v řízeních podle části páté občanského soudního řádu a v řízeních podle § 175a až 200e občanského soudního řádu s výjimkou řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, řízení o osvojení, řízení o povolení uzavřít manželství a řízení o dědictví, v němž vykonává činnost podle zvláštního předpisu,
 c) sepisovat listiny.

Notářka může vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti. Dále může vykonávat funkci správce konkursní podstaty, zvláštního správce, zástupce správce nebo vyrovnacího správce v konkursním a vyrovnacím řízení.

V rámci další činnosti notářka vykonává i jinou činnost, stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní zákon (protesty směnek a listiny o identifikaci).