Potřebujete uzavřít předmanželskou smlouvu?

 

K notářskému zápisu je třeba předložit:
  • platné průkazy totožnosti snoubenců
  • specifikaci majetku, o který má být budoucí společné jmění zúženo či rozšířeno  

Předmanželskou smlouvou snoubenci modifikují (zužují nebo rozšiřují) zákonem stanovené společné jmění manželů.
Smlouva je účinná okamžikem uzavření sňatku.

Odměna notářky je stanovena z tarifní hodnoty úkonu, tedy z hodnoty majetku, o který se budoucí společné jmění manželů zužuje nebo rozšiřuje, a z takto vypočtené částky se účtuje jedna polovina. Pokud nelze tarifní hodnotu úkonu určit, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi činí odměna za sepsání notářského zápisu včetně vydání jednoho stejnopisu 3000,-Kč.


Tarif za sepsání notářského zápisu o právním úkonu, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu:
    z prvních 100 000 Kč tarifní hodnoty  2,0 %
    z přebývající částky až do 500 000 Kč tarifní hodnoty  1,2 %
    z přebývající částky až do 1 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,6
%
    z přebývající částky až do 3 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,3 %
    z přebývající částky až do 20 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,2 %
    z přebývající částky až do 30 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,1
%
    z přebývající částky až do 100 000 000 Kč tarifní hodnoty  0,05
%
     nejméně pak 1 000 Kč    


Částka nad 100 000 000 Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Výše uvedené informace jsou pouze orientační – podklady ke každému notářskému úkonu je třeba konzultovat s notářkou!

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz