Potřebujete osvědčit první (ustavující) schůzi společenství vlastníků?

 

K notářskému zápisu je třeba předložit:
  • pozvánku na ustavující schůzi
  • prezenční listinu
  • návrh stanov společenství vlastníků
  • list vlastnictví, na kterém je zapsána budova (může vyhotovit notářka)
  • návrh, které osoby budou jmenovány do výboru společenství vlastníků nebo pověřeným vlastníkem

Odměna notářky je stanovena z tarifní hodnoty úkonu. Pokud nelze tarifní hodnotu úkonu určit, nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi činí odměna za sepsání notářského zápisu včetně vydání jednoho stejnopisu  3.000,-Kč.


Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Výše uvedené informace jsou pouze orientační – podklady ke každému notářskému úkonu je třeba konzultovat s notářkou!

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz