Potřebujete vydat výpis bodového hodnocení osoby
z Centrálního registru řidičů?


Jste temperamentní řidič a cítíte se občas jako Emerson Fittipaldi? Nic neponechejte náhodě a  nechte si notářkou vydat ověřený výpis bodového hodnocení své osoby z Centrálního registru řidičů.

K vydání výpisu bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů je nutné předložit:

  • platný doklad totožnosti
  • v případě, že chcete, aby výpis opatřil Váš zmocněnec – platný doklad totožnosti zmocněnce a plná moc s Vaším úředně ověřeným podpisem.


Odměna notářky za vydání výpisu z bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů: 50,-Kč.

Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz