Notářská kancelář

Mgr. Jana Večerníková

Kafkova 605/16
160 00 Praha 6


Tel:(+420) 233 312 693
Tel./Fax:(+420) 233 312 694
GSM:(+420) 774 839 536

IČ: 75076659    DIČ: CZ7462300329

Bankovní spojení: 510908000/2700
IBAN: CZ7627000000000510908000

Mgr. Jana Večerníková (notářka)
notarka@notarka.eu

Vzory


  Vzor plné moci pro dědické řízeníke stažení (Word)

Podpis zmocnitele musí být dle požadavku předsedy senátu soudu úředně ověřen. Požadavek na ověření je vždy nutné konzultovat s příslušným soudním komisařem - notářem!


  Vzor plné moci pro vydání výpisu z Rejstříku trestůke stažení (Word)


  Protokol o předběžném šetření (data jsou fiktivní)ke stažení (Word)


  Žádost o notářskou úschovu ke stažení (Word)