Potřebujete vydat výpis z živnostenského rejstříku?


Již nemusíte chodit na živnostenský úřad - notářka Vám může vydat ověřený výpis z veřejné části živnostenského rejstříku. Výpis lze vydat ohledně jakékoliv osoby zapsané v živnostenském rejstříku kdekoli v České republice.

K vydání výpisu z živnostenského rejstříku je nutné sdělit:

  • údaje ke společnosti (obchodní firma a IČ)
  • popř. IČ fyzické osoby.


Odměna notářky za vydání výpisu z živnostenského rejstříku: 100,-Kč.

Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz