Potřebujete vydat výpis z rejstříku trestů?


Pokud jste občanem České republiky nebo jste cizinec a máte přidělené rodné číslo, můžete požádat o vyhotovení výpisu z evidence Rejstříku trestů.

K vydání výpisu z rejstříku trestů je nutné předložit:

  • platný doklad totožnosti
  • v případě, že chcete, aby výpis opatřil Váš zmocněnec – platný doklad totožnosti zmocněnce a plná moc s Vaším úředně ověřeným podpisem.


V některých případech nelze žádost o vyhotovení výpisu z evidence Rejstříku trestů vyřídit prostřednictvím elektronického přenosu dat – v takovém případě se musíte obrátit na příslušné pracoviště Rejstříku trestů.


Odměna notářky za vydání výpisu z rejstříku trestů: 50,-Kč.

Notářka je plátcem 21% daně z přidané hodnoty.

Další informace naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky www.nkcr.cz